Кредитори и акционери на ЦСКА изпратиха писмо до СГС и синдика на „червените” Дора Милева, с което настояват да се предяви иск към Петър Манджуков, Ивайло Манджуков, Юлиян Инджов и Милко Георгиев за сумата от 22 549 282 лева,.
 
Според въпросните кредитори и акционери именно с толкова Манджукови и Инджов са ощетили армейците, а ако парите бъдат върнати, с тях може да се оздрави сегашното дружество, пише Спортал.
 
Ето какви са мотивите на кредиторите и акционерите, изпратени до СГС и синдика Дора Милева:
 
Уважаеми градски съдии,
Уважаема г-жо Милева,
 
В качеството си на кредитори на ПФК ЦСКА считаме, че съществуват предпоставки за предявяване и съответно уважаване на искове за попълване масата на несъстоятелността на длъжника, с правно основание чл. 45 от ЗЗД. Съображенията ни, са изложени в следните редове:
 
    •    Фактическа обстановка
   
През 2014 г. Петър Манджуков и неговият син Ивайло Манджуков придобиват миноритарни пакети от акции от акционерното дружество ПФК ЦСКА. През м. декември 2014 г. срещу заем от 1 млн. лева Петър Манджуков и Юлиян Инджов получават в залог мажоритарния пакет акции. По този начин, заедно, двете семейства получават контрол върху 63,61% от акциите разпределени както следва:
 
 - Петър и Ивайло Манджукови – 36,89  %;
-  Фирмата „ИСА 2000“, собственост на Юлиян Инджов – 26,72 %;
- Останалата част от акциите остават собственост на миноритарни акционери.
 
Ултимативно поисканият от Манджуков и Инджов срок за връщане на дълга е 30.03.2015 г. Въпреки че, през февруари 2015 г. 400,000  лева от предоставения заем са върнати на Петър Манджуков (чрез „Лира Инвестмънтс“ С.А.), последният отказва да отсрочи връщането на останалата сума. На 02.03.2015г. Петър Манджуков уведомява Александър Томов, че иска да поеме контрола и управлението на клуба, както и неговото финансиране. Достатъчно свидетелски показания могат да потвърдят, че П. Манджуков, Ив. Манджуков и Ю. Инджов този период и до фалита на клуба са действали като едно лице и една воля.
 
На 19.03.2015 г. на нарочна пресконференция Ивайло Манджуков и Юлиян Инджов обявяват пред медиите, че ще поемат контрола върху клуба, ще осигуряват финансирането и ще се борят за спечелването на шампионската титла. Същевременно, същите лица приемат лидери и фенове на ПФК ЦСКА АД и ги уверяват, че ще финансират футболния клуб и ще поемат неговите задължения. Действията им са публично оповестени и безспорно доказани.
 
През периода януари-февруари 2015 г. Петър Манджуков и Юлиян Инджов са поискали и са получили официално цялата счетоводна информация за ПФК ЦСКА АД. От средата на 2014 г. Петър Манджуков е бил заместник-председател на Надзорния съвет на дружеството, а Ивайло Манджуков – член на Управителния съвет на ПФК ЦСКА АД. От тези факти става ясно, че ответниците са били напълно наясно с финансовото състояние на клуба и съвсем съзнателно са поели контрола върху ПФК ЦСКА АД и отговорността за неговото развитие. Тук става дума за познание, както за активите, така и за пасивите, а също така за оставащите суми по изплащането на лиценза на клуба. Ако не са били наясно със счетоводната информация, тогава защо са поискали да станат мажоритарни собственици на клуба?
 
Лицата Манджуков и Инджов са били напълно наясно с необходимите средства по заплащането на лиценза на ПФК ЦСКА АД.  Лицензът за дейност на професионалните футболни клубове се основава на специално ръководство на УЕФА и на актове на Българския футболния съюз. Този лиценз се издава ежегодно от Лицензионната комисия и е свързан със заплащането на всички задължения към НАП, футболисти, треньори и други футболни клубове.
 
Към края на месец март 2015г. ПФК ЦСКА АД е изплатил повечето от задълженията си свързани с лиценза. Остатъчната сума от 800 хил. лева е получена вследствие на по-ниска оценка на НАП на недвижимите имоти, предоставени от ПФК ЦСКА АД като обезпечение по данъчни задължения. В края на март и началото на април 2015 г. Петър Манджуков, Ивайло Манджуков и Юлиян Инджов многократно правят изявления, че ще покрият необходимата сума от 800 хил. лева за получаване на лиценза. На 10.04.2015 г. Петър Манджуков заявява пред медиите: “Смятам, че лицензът на ЦСКА е спасен. С Юлиян Инджов платихме 800 хил. лева, които се изискваха за лиценза. Освен това до края на шампионата ще осигурим издръжката на отбора.” (предоставяме запис на интервюто).
 
След това интервю, очакванията на широката спортна общественост, акционерите и кредитори на клуба са, че ПФК ЦСКА АД ще продължи участието си в „А” група и ще се развива като професионален футболен клуб.
 
За изненада на всички в края на м. април се разбира, че казаното от Петър Манджуков е било лъжа. Нещо повече, малко по-късно същият обявява пред медиите, че клубът ПФК ЦСКА АД следва да бъде закрит. Пред членове на УС и миноритарни акционери, Ивайло Манджуков отбелязва, че целта е да се избегнат плащания по стари дългове, като се регистрира ново дружество, нов ЦСКА – „който ще остане да се състезава в „А” група и ще запази професионалния си статус“. На възраженията на експерти, че това е невъзможно и че противоречи на Правилника на УЕФА за лицензиране (чл. 11, ал. 2), който е задължителен за БФС, мажоритарните акционери са отговаряли многократно, че всичко е съгласувано с ръководството на БФС и „с хора от най-високо държавно ниво“.
 
За закона и за нас като кредитори и акционери не е важно дали е имало такова обещание или не. Важното е, че Петър Манджуков и Юлиян Инджов, които управляват по това време ПФК ЦСКА, публично са обявили, че ще предизвикат фалит в ЦСКА, а Ивайло Манджуков, „че трябва да почнем на чисто”. От многобройните публични изяви става ясно по недвусмислен начин, че семейство Манджукови са били информирани относно обстоятелството, че прехвърлянето на активите (марка, права и тн.) към ново дружество е незаконосъобразно и че в крайна сметка няма да бъде разрешено от БФС (респективно от УЕФА). Въпреки това, в края на април, те подават документи и регистрират ново дружество ФК ЦСКА АД. Новото дружество е регистрирано с ръководство: Ивайло Манджуков, Милко Георгиев (представител на Юлиян Инджов) и Георги Барзов.
 
    •    Вредоносни действия
 
От всички изнесени факти и публични изяви се установява по безспорен начин, че Манджуков и Инджов са поддържали заблуждението у миноритарните акционери и кредиторите и са заблуждавали Управителния съвет на ПФК ЦСКА АД и хиляди фенове на клуба, че клубът ще продължи да съществува чрез ново дружество в „А” група.
 
Отново напомняме, че на 17.04.2015г. пред много медии, Петър Манджуков заявява, че заедно с Юлиян Инджов са осигурили и превели 800 хил. лева, сума достатъчна, за да се заплати лиценза за участие на ПФК ЦСКА АД в „А” професионална група. Тази абсолютна лъжа има особено негативни последствия за клуба. Те нанасят колосални материални вреди/ инкриминирани по НК/ на ПФК ЦСКА и на практика предизвикват незапомнена криза в 67-годишната история на Клуба.
 
В периода 20-30.04.2015г. пред членове на Управителния съвет, пред акционери и фенове, Петър и Ивайло Манджукови нeколкократно обявяват, че на много високо ниво в БФС е дадено съгласие стария клуб ПФК ЦСКА АД да престане да съществува, а новорегистрираното дружество да остане в „А” група. Това изявление също се оказва преднамерена заблуда с тежки последствия за клуба.
 
От действията на посочените лица за длъжника са настъпили многомилионни вреди. Вредите се заключават в пропуснати ползи и нанесени имуществени щети. Така на практика активите на ПФК ЦСКА са ,,източени“ в резултат, на което дружеството е декапитализирано.
 
Въпреки публичните ангажименти нито през март, нито през април 2015г. Манджукови и Инджов не заплащат обещаните средства за получаване на лиценза за участие в „А” професионална футболна група.
 
Следва да отбележи, че тук става дума за нарочно, за преднамерено действие. Лесно може да се установи, че двамата и особено П. Манджуков са разполагали със значителни средства и не са изпитвали финансови затруднения. По неофициални данни средствата за заплащане на лиценза са били заделени, но по указание на П. Манджуков плащането е било спряно. Можем да докажем, че П. Маджуков и Ю. Инджов са правели и консултации с известни политици и бизнесмени по повод на решенията за ЦСКА.
 
В края на м.май 2015 г. Петър Манджуков съобщава на медиите, че „единственото решение на ПФК ЦСКА АД е да мине  през фалит”, а Ивайло Манджуков казва пред футболистите на отбора „че дълговете на клуба са се оказали по-големи отколко мислели, поради, което фалита е единственото спасение”. Това е поредната заблуда т.е. дълговете са били точно толкова, колкото са приети от независимия одит и са докладвани в БФС. Дългът на ПФК ЦСКА АД е намален значително през периода 2013 – декември 2014г. и е започнал да се увеличава рязко през април-юни 2015г. чрез неплащане на заплати на футболисти, глоби от ФИФА и т.н.
 
За това, че дружеството е водено към предумишлен фалит свидетелства и следното. Нека приемем, че Манджуков и Инджов искрено са били подведени, че като фалират ПФК ЦСКА АД ще подобрят негово финансово състояние. Тогава защо след като публично са обещали, не са заплатили сумата за лиценза и са отказали на други инвеститори и акционери да направят същото? Така клубът е могъл да остане в „А” група и да запази активите си, независимо от всичко друго.
 
Неплащането на лиценза и заплатите на футболистите през април и май е довело до унищожаването на най-големия актив на ПФК ЦСКА АД – неговите футболисти. Оценката на този актив, направен от независим оценител към 31.12.2014г. е бил близо 20 млн. лева. Доказателство, че това е  била реалистична оценка е, че само в периода юли 2014-февруари 2015г. ПФК ЦСКА АД е получил 1,5 млн. евро или 3 млн. лева само от продажбата на трима футболисти ( И. Чочев – продаден в Италия; Р. Мболи - продаден в САЩ; С. Буш – продаден в Англия). През лятото на 2015г. ПФК ЦСКА АД е имал предложения за трансфери за още 5 футболиста на сума многократно по-голяма от сумата за плащане на лиценза.
 
В края на май 2015 г., целият отбор (36 футболисти) е бил разпуснат, а футболистите са станали свободни агенти. Всички тези футболисти са преминали в други отбори, без ЦСКА да получи и лев срещу тях. Така на практика е унищожен най-големия актив на ПФК ЦСКА АД. В следствие на това Изпълнителният директор на клуба е информирал съда, че клубът е в несъстоятелност от 01.07.2015г. Благодарение на своите акционери и кредитори през 2013-2014г. в отборa на на ПФК ЦСКА са инвестирани значителни суми и не случайно той е бил  най-добрия футболен отбор за 2014г. в България. Това е най-голямата инвестиция и най-голям финансов актив на ПФК ЦСКА, безотговорно похабен от ответниците.
 
Всички тези действия са придружени от постоянно променящи се позиции и публични заблуди на българската общественост. В състояние сме да представим десетки материали от медиите и свидетелски показания за верността на изложените факти.
 
Можем да резюмираме вредоносните действия на групата Петър Манджуков, Ивайло Мандджуков, Юлиян Инджов и неговия представител Милко Георгиев:
    •    Целенасочено поставяне под контрол на ПФК ЦСКА АД и въвеждане в заблуждение на управителни органи, миноритарни акционери и кредитори, че в клуба ще бъдат инвестирани значителни средства;
    •    Публична измама (Петър Манджуков), че сумата от 800 хил. лева (определена като достатъчна от БФС и НАП за издаване на лиценз) е осигурена и заплатена;
    •    Водене на преговори за закриване (фалит) на ПФК ЦСКА АД и прехвърляне на активите към ново регистрирано дружество (ФК ЦСКА АД) с цел неплащане на стари дългове и получаване само на активи;
    •    Целенасочено и предумишлено обявяване на фалит без обсъждане с други акционери и кредитори с ясен користен интерес;
    •    Предумишлено разпускане на професионалния футболен отбор на ПФК ЦСКА АД, които е бил източник на значителни приходи за дружеството и най-голям негов актив;
    •    Отказ на други потенциални инвеститори да заплатят необходимите суми и да поемат ръководството на клуба.
 
В 65-годишната история на ПФК ЦСКА никой не си е позволявал да направи подобно нещо. От най-добър български футболен отбор до март 2015г., ЦСКА е изваден от професионалния футбол, от група безотговорни лица.
    •    Размер на вредите
 
Като кредитори и акционери, ние Ви молим да назначите експерти, които да оценят допълнително и други вреди причинени от лицата Петър Манджуков, Ивайло Манджуков и Юлиян Инджов - мажоритарни собственици на ПФК ЦСКА АД до обявяването на това дружество в несъстоятелност. Налице е явно похабяване на активите на ПФК ЦСКА АД, следствие на няколко месечни измами и заблуди на феновете и обществеността.
 
Въпреки че, формално мажоритарните акционери не са непременно длъжни да инвестират средства в дружеството, те са поели публично такива ангажименти и са възпрепятствали други инвеститори и акционери да поемат задължителните финансови ангажименти. Голямата част от функциите в този период на изпълнителен директор са поети от Ивайло Манджуков и М. Георгиев (представител на Ю. Инджов), в т.ч. преговори с НАП, БФС и т.н.  Блокирани са и опитите на други членове на  Управителния съвет и Общото събрание на акционерите, които са искали да спрат погрома на клуба. След като акционерите и кредиторите разбират, че лицата Манджуков и Инджов възнамеряват да прехвърлят активите на ЦСКА в  ново дружество, те правят опит да проведат Общо събрание на акционерите, което е свикано на 5 юни 2015г. На това събрание, мажоритарните собственици Манджуков и Инджов не се явяват и събранието е отложено за нова дата /22.06.2015г./, когато вече е било късно да се спре предумишленя фалит. Моля, Ви да се запознаете и със  Становище на група миноритарни акционери, която доказва опитите да редица кредитори и акционери да спрат предумишления фалит. През май 2015г. британският гражданин Дениз Кизилоз, обявява желанието си да заплати лиценза на клуба и да инвестира, но получава отказ от Петър и Ивайло Манджукови. Според нас, този случай още веднъж обективира намерението на лицата  ЦСКА да бъде доведен до банкрут.
 
Според нас размерът на щетите е както следва:
 
- 19, 909, 282 лв. (деветнадесет милиона деветстотин и девет хиляди двеста осемдесет и два лева), сума по която са оценени футболистите на ПФК ЦСКА АД, чиито договори са прекратени, в следствие на неполучаването на лиценз и неплащане на  заплати на футболистите;
 
- Пропуснати ползи от телевизионни права за „А“ група (минимум 2 години по 700,000 лв) или 1,4 млн. лева;
 
- Пропуснати ползи от реклами ( минимум 240,000 лв.);
 
- Пропуснати други ползи от участие в  „А“ група (спонсорски договори към м. март 2015г. и др.) около 500,000 за година или за 2 години – 1млн. лв.
 
Използваме срок за пропуснати ползи от 2 години, тъй като това е минималния срок на оставане на ПФК ЦСКА АД извън  „А“ футболна група при наличие на несъстоятелност.
 
Уважаеми градски съдии,
Уважаеми г-жо синдик,
 
На основание гореизложеното Ви молим да изготвите и предявите пред съда по несъстоятелността иск с цена 22 549 282 (двадесет и два милиона пет стотин четиридесет и девет хиляди двеста осемдесет и два лева) с правно основание чл. 45 от ЗЗД за попълване масата на несъстоятелността и оздравяване на предприятието на длъжника.
 
Моля след запознаване с настоящото да бъдем уведомени писмено за намеренията Ви, като сме готови да предоставим още доказателства и свидетели в подкрепа на твърденията ни.
 
С уважение:                                                           София, 16.12.2015г.