Мъничко черничко и дрънчи. Що е то?
Мравка отива за бира.

Мъничко черничко с малко беличко. Що е то?
Мравка с гипсиран крак.

Мъничко черничко с малко червеничко. Що е то?
Мравка в мензис.

Мъничко черничко с малко синичко. Що е то?
Мравка с разширени вени.