- Мащабите на нашата корупция просто не може да се поберат в главата ти!
- Затова пък се побират в куфарите.