Мастика и мента по отделно… било разкъсана облачност.