Мъж и жена трябвало да отидат на театър, а нямало на кого да оставят малкото си дете. Звънят в бюрото за услуги и молят да им изпратят гледачка... На вратата се звъни. Отварят и виждат огромен негър:
- Аз - гледачка, мене бюро праща...
Нямало какво да се прави, театърът започвал след половин час. Майката казва:
- Нахрани детето, а преди да заспи, му разкажи приказка. Тя обича най-много приказката за Червената шапчица. Знаеш ли я?
- Разбира се, знае, аз много добре знае...
Връщат се родителите от театър и виждат следната картинка: детето седи на пода, а пред него седи негърът с изваден к*р. Показва го на детето и говори:
- Гледай сега - "Червена шапчица" има, "Червена шапчица" няма...