Мъж завел жена си в родилния дом. Понеже напрежението било голямо след като я оставил там, той намерил наблизо някаква кръчма и се натряскал здраво. След това отново отишъл в родилния дом, седнал в чакалнята и заспал. По едно време, някъде късно през нощта, дежурната сестра започнала да го бута по рамото и да вика:
- Господине, господине, събудете се, току що ви се родиха близнаци...
Мъжът се размърдал и изведнъж оцъклил поглед:
- На мене ли, бе?
- На вас, на вас!
- Сериозно!?
- Да!
- А жената роди ли?