Мястото на жената е в кухнята… Където седи в уютно кресло, пие марково уиски, и гледа мъжа си, как готви!