- Миче, да не си пияна?
- Не, трезва съм!
- Чудесно! Тогава стани от изтривалката и влез в къщи!