- Миче, отивам да поиграя карти у Пешо.
- Добре, ама гледай да не се върнеш пиян!
- Добре, ще се видим в други ден…