Представляващият четири дружества Милко Георгиев заяви, че кредиторите не са стигнали до споразумение относно избирането на постоянен синдик. „Имаше предложение за синдик от различни страни. Предложенията дойдоха от „Лира“, от Петър Костадинов и от адвокат Миленов. В момента при случаи НАП е водещият кредитор. Не се прие и съвет на кредиторите. Аз представлявам четири дружества и себе си като физическо лице. Трябва да питате съда как ще се действа. Те трябва да назначат служебен синдик“, коментира Георгиев. „Другите две кандидатури за постоянен синдик бяха на Георги Чолаков и Иван Иванов“, добави той. „Временният синдик бе най-близо до избор за постоянен“, каза още Милко Георгиев.