Министър-председателят вика министъра на транспорта:
- Кога ще решите проблема със задръстванията в София?
- Работим над това, засега имаме два варианта: реалистичен и фантастичен.
- Ок, какъв е реалистичния вариант?
- От БАН ще се захванат с проблема...
- Добре, добре.
- Много учени ще се включат в проекта...
- Добре, добре...
- И когато изобретят телепортацията...