Министертвото на Вътрешните работи на България продължава своята непрестанна и безкомпромисна борба с организираната престъпност... за сфери на влияние.