Млада двойка дълго време си нямала деца. Посъветвали ги да отидат в Рим в базиликата Св. Петър и да запалят там свещичка... След няколко години човекът, който дал този съвет на младоженците, се озовал в техния град и решил да мине да ги навести. На прага на къщата го посрещнали много малки дечица.
- А къде е майка ви? - попитал съветникът.
- В родилния дом.
- А баща ви?
- Татко замина за Рим, за да духне някаква проклета свещичка.