Млада двойка дулго време си нямали деца. Посъветвали ги да отидат в Рим в базиликата 'Св. Петър' и да запалят свещичка. След няколко години човекът който бил дал този съвет на младоженците, се озовал в техния град и решил да мине да ги навести. На прага го посрещнали много малки дечица.
- А къде е майка ви?
- В родилния дом.
- А къде е баща ви?
- Татко замина за Рим, да духне някаква проклета свещ.