- Много е жега при Вас. Отворете нещо!
- Туборг или Хайникен...