Много обичам бира... защото никога не оставя петна от кафе...