Много странно. Едно време пийнем малко и "МАЛЕ, МИЛА!" А на другият ден нищо ни няма. Сега - Пиеме, пиеме и нищо ни няма. А на сутринта "МАЛЕ, МИЛА!"