Момичетата от целия клас се уговорят, ако Иванчо пак каже нещо неприлично, всички да станат и да си излязат. И точно в този момент влетява Иванчо с думите:
- А в нашия град откриха публичен дом!
Момичетата веднага стават и излизат от класната стая.
- Къде хукнахте? - подгонва ги в коридора той.
- Щатните бройки отдавна са заети!