На 23 февруари, отбелязвайки деня на Съветската армия, Щирлиц се напи като дърво, след което облечен в униформа на майор от НКВД, с наган и гола шашка в ръка, цяла нощ обикаля около сградата на Гестапо, крещейки:
- Еб, Вашу мать!
...и едва на следващия ден, той със свито сърце осъзна, колко близко е бил до провала...