На бал, поручик Ржевски излиза да пусне една вода. Връща се, а панталоните му целите мокри. Наташа го попитала със съчувствие:
- Поручик, да не би навън да вали?
- Не бе, духаше вятър.