На бала, натряскан вече до козирката, поручик Ржевски отива да се изпикае.
Връща се, но е забравил да се закопчее.
Наташа се приближава до него и му казва:
- Поручик, там долу... стърчи.
Поручикът поглежда надолу и казва:
- Не се ласкайте, мадам - не стърчи, а виси.