На бара:
- Т'и би'и
- Моля?
- Т'и би'и
- Моля?
- Две би'и
Бармана носи 2 бири.
- Дай сега още една би'а.