На Чапай и Петка ги обкражават турците и стрелят.
Чапай пита Петка:
- А бе Петка на какво мирише кръвта?
Петка казва:
- Стига си ме питал такива работи ся стрелят по нас ти ме питаш на какво миришела кръвта.
След време Чапай пак пита Петка:
- А бе Петка на какво мирише кръвта?
Петка казва:
- Стига си ме питал такива работи бе
След малко Чапай пак пита Петка:
- Хайде де Петка кажи ми на какво мирише кръвта
Този пат Петка ядосан казва:
- На какво да мирише мирише на лайна.
И Чапай казва:
- А бе Петка замириса ми на лайна:
И тогава Петка казва:
- Ши замирише я аз от отдеве сам ранен, а ти ма питаш на какво миришела кръвта.