На червената шапчица и дошъл мензиса за първи път. Обикаляла гората питала животните за съвет, но никой нищо не знаел. На края срещнала вълка и го помолила за помощ. Вълка я накар да се съблече и надупи. След обстоен оглед на катеричката, вълка се изкашлял и казал:
- Аз мноо не разбирам.....Обаче тъй както виждам, май някой ти е отхапал т*шаците !