На Червената шапчица й дошъл първия мензис... Върви си тя през гората, носи храна на баба си и плаче. Насреща й - Вълкът.
- Защо плачеш, Червена шапчице? - попитал я той.
- Защото кръвта ми изтича - плаче и подсмърча тя. Вълкът рекъл:
- Дай да видя от къде изтича, та ако мога,да ти помогна. Съгласила се тя, дала му да погледне... Гледал вълкът, чудил се, па рекъл:
- Аз, Червена шапчице, не съм кой знае какъв лекар, ама работата е много зле. Мен ако питаш, някой ти е отгризнал т*шаците.