На гарата в Перник ходи по перона мъж и монотонно дудне:
- Вестници, списания, еротика, хороскопи, вицове... Идва при него един и вади един лев:
- Вицове, моля.
Взима левчето, прибира го в джоба си, навежда се към човека и:
- Прибира се, значи, един мъж от командировка...