На хусарски бал Наташа разказва последния си сън:
- И да знаете, толкова се уплаших! Сънувам, че си пъхам палеца в устата, а там няма нито един зъб.
Поручик Ржевски:
- Мдам, най-вероятно не там сте си го пъхнали!