На нова диета съм – уиски с лед. Губят ми се два дена вече.