На първия ден Господ създал небето и земята, погледнал надолу и възкликнал: "По дяволите, това Чък Норис ли е?"