На плажа върви мъж и гледа легналите мадами.
- Това не е Париж!
- И това не е Париж!
- Това пък въобще не е Париж!
Последно изкоментираната мадама става, дръпва гащите на мъжа, поглежда в тях и казва:
- С тази антена никога няма да хванете Париж.