Румънски студенти по архитектура разработват проект за реставрацията на една от най-значимите български светини в Букурещ - Солаковия хан. Днес сградата, в която са отсядали Христо Ботев и Васил Левски, е на път да рухне. Има ли шанс Солаковият хан да бъде спасен и да стане наша собственост, разказват Даниела Димитрова и операторът Светослав Шаламанов. Ханът е построен преди 157 години от братята Солакоглу и е бил истински архитектурен шедьовър. Освен за подслон, българските революционери са го използвали за подготовка на бунтове, а Любен Каравелов е печатал тук вестниците „Свобода” и „Независимост”.

„В двора е имало мелница и се знае, че там Ботев е прекарал една страшна зима с Васил Левски”, каза пред БНТ Лука Велчов, председател на Демократичния съюз на българите в Румъния.

Днес Солаковият хан представлява тъжна гледка. След като е преживял пожар, в него са се самонастанили роми, които превърнали българската светиня в публичен дом. Полицията успяла да ги изгони едва преди шест години, когато наследниците на братята Солакоглу са си възвърнали по съдебен път собствеността върху хана.Историческата сграда може да бъде българска, ако държавата плати за нея четири милиона и половина евро. Това е цената, за която я продават наследниците на Солакоглу, а румънски студенти по архитектура вече подготвят проект за спасяването й.

„Сградата е много популярна. Първата ни задача беше да проучим българското революционно движение в миналото. Нашият университет има проект за реставрацията на тази сграда. Последният собственик иска да бъде възстановена. Би трябвало да се потърсят средства от правителството. Надявам се това да стане”, обясни Кристиана Джанина, студент по архитектура.

Демократичният съюз на българите в Румъния се надява, ако Солаковият хан стане наш, да се превърне в културен център, а в двора му да се построи нова църква за сънародниците ни в Букурещ, защото тяхната е съборена и там сега преминава трамвай.