На вечеря във висшето общество на поручик Ржевски се паднало да разказва за птиците.
- Е какво, може и за птиците. Ето например, хипопотамът има ей такъв задник и представете си - нито едно перо!