Надпис в Икономическия институт в София:
Учи! Учи! И пак учи! - защото така или иначе работа няма да намериш.