Наливаш си 100 грама, гълташ, оглеждаш се и ако светът не се е променил, повтаряш експеримента...