Нане и Вуте пикаят край един стобор. Нане казал:
- Вуте, га фанах се сетих - що прави сестра ти?