Нане и Вуте се уговорили да се видят. Отишъл Нане до къщата на Вуте, но намерил на вратата бележка: 'Я те метнах. Мене ме нема дома!'
Тогава Нане, за да не остане по-назад написал: 'Па ти да не мислиш, че я съм дождал!'