Нане и Вуте се уговорили да се видят. Отишъл Нане до къщата на Вуте, но намерил на вратата бележка:
- "Я те метнах. Мене ме нема дома!"
Тогава Нане, за да не остане по-назад написал:
- "Па ти да не мислиш, че я съм дождал!"