Нане и Вуте си комуникират приятелски и Нане вика на Вуте:
- Ние с Пена много си вЕрваме! Оти, ако не си вЕрваме, че се подозираме. Подозираме ли се, че се слЕдиме, а слЕдиме ли се, че се фАнеме. Е те за това си верваме - благо да ни е!