Нане и Вуте трябвало да убият селския бик!
Решили да го халосат с 10-килограмов чук по челото.
Нане казал: Аз съм хуманист и не мога да го гледам докато го удрям. Затова Вуте ти го дръж за рогите, аз ще си сложа един чул на главата и ще го халосам.
Ударил Нане първи път - свалил чула, а бика си стои?!
Ударил Нане втори път - свалил чула, а бика си стои?!
А на третия път Вуте му вика: Ако ме халосаш още веднъж по главата, да знаеш че ще опущим бико...