Наташа танцува на бала с княз Болконски.
- Наташа, омъжете се за мен, - казва князът.
- О, княже, но вие не сте умен като Шерлок Холмс и храбър като доктор Уотсън...
Князът, неиздържал позора, отива в кабинета си и се застрелва.
Наташа е поканена на танц от Пиер Безухов.
- Наташа, омъжете се за мен, - казва той.
- О, Пиер, но вие не сте умен като Шерлок Холмс и храбър като доктор Уотсън...
Пиер, неиздържал позора, отива в кабинета и се отравя.
Ида ред на поручик Ржевски да танцува с Наташа.
- Наташа, да ходим да се чукаме - убеждава я той.
- Хе, поручик, нито сте умен като Шерлок Холмс, нито храбър като доктор Уотсън...
- Мно-о-го важно! Затуй пък х*ят ми е като на Баскервилското куче!