- Не съм принцеса - нямам корона... Не съм ангел - без крила съм... Не съм и борче - умен съм!
- Петров, къде се отряза така снощи?
- Точно така! Аз съм Петров!