Недопрепил - когато си изпил повече, отколкото можеш, но по-малко отколкото си искал…