Несправедливо е! Медицината счита алкохолизма за заболяване, а болнични не се полагат...