Незнанието на закона не освобождава от отговорност! Освен ако ти не си депутат, разбира се...