Европейският парламент отхвърли днес проектозакон, с който можеше да бъде разрешено на страните от ЕС да ограничат или забранят продажбата и употребата на своя територия на генномодифицирани храни или фуражи, разрешени от Общността. При гласуването предложението за отхвърлянето на проектозакона бе подкрепено с с 577 гласа "за", 75 "против" и 38 въздържали се, се посочва в съобщение на ЕП. Според евродепутатите предложението може да се окаже неприложимо и да доведе до въвеждането на граничен контрол между страните, които са "за" и "против" генномодифицирани организми (ГМО). "Аз вярвам, че това предложение би могло да доведе до негативни последици за земеделието в ЕС, тъй като то е силно зависимо от протеини от ГМО източници. Би могло да има и непреки негативни последици за вноса. Накрая, съществуват даже и опасения, дали това предложение е възможно да се приложи, защото в ЕС няма граничен контрол“, заключи докладчикът, председателят на Комисията по околна среда Джовани Ла Виа. Тъй като търговията с ГМО пресича граници, това означава, че прилагането на национална забрана за продажба и ползване би била трудна или невъзможна, без да се въведе граничен контрол на вноса.   Предложението, което щеше да даде на страните членки на ЕС правото да ограничат или забранят използването на одобрени от ЕС генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, беше представено от Европейската комисия на 22 април 2015 г. Еврокомисарят по здравеопазване и сигурността на храните заяви, че ЕК няма да оттегли предложението и то ще бъде обсъдено от Съвета на ЕС.