Нощ в София. Тишина. Единствено се чува, как растат цените на недвижимите имоти.