Нощ. На вратата се чука. Тревожен женски глас:
- Кой е?
- Поручик Ржевски, мадам!
- Пак ли ще ми говорите гадости и ще ми се натискате?
- Разбира се!
- Почакайте да намеря ключа.