Нов работник получава плика със заплатата. Отваря - а там чек, но на сумата за получаване е замазано с черно мастило и не се чете. Пита колегата си защо е така, той му отговаря:
- Това е за да не клюкарстват помежду си работниците, кой колко получава...
- Е, тогава как ще ми дадат парите?
- Целият град знае, колко се плаща във фирмата.