Българският баскетбол записа нов срам. За пореден път се доказа, че дори самите клубове нямат желание за промяна или за развитие. Днес се проведе Общо събрание на българската федерация по баскетбол. На него присъстваха 41 от общо 139 делегати! Тоест по-малко от 1/3 представители на клубовете уважиха Общото събрание. Парадоксът е, че по информация на БЛИЦ някои от клубовете дори не са знаели кога и къде ще се проведе...

Иначе в съвсем административен тон бе гласуван бюджет за 2016 година - 2 303 000 лева. Президентът Георги Глушков обяви, че федерацията приключва 2015 година без дългове, като има невзети плащания от клубовете.

Едно от решенията на Общото събрание бе да възложи на Управителния съвет да извърши реорганизация на държавните първенства в регионалните групи с цел да има оптимален брой срещи между равностойни отбори.

По предложение на контролния съвет на федерацията Управителният съвет получи задача да създаде две постоянни комисии - медийна комисия и комисия по детско-юношески баскетбол, както и да определи най-подходящата форма и време на провеждане на ежегодна официална церемония по награждаване на състезатели, треньори, съдии, деятели, председатели на клубовете и др.