В Европейския съюз днес влязоха в сила нови митнически правила, "целящи да улеснят задачата на предприятията, извършващи търговски операции в Европа", според комюнике на Европейската комисия, цитирано от Франс прес.

"Те ще позволят също потребителите да бъдат защитени по-добре от незаконни и фалшифицирани стоки", подчертава ЕК.

Този нов Митнически кодекс представлява основно преработване на действащото митническо законодателство в ЕС, датиращо от 1992 година.

"Новият кодекс на Митническия съюз отваря пътя за нови компютърни системи, които ще предоставят бързо данни за качеството на обменяните стоки и ще даде възможност за много тясна координация между администрациите и нашите страни членки", отбелязва еврокомисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси, цитиран в комюникето.

Митническият съюз, който е основа на ЕС, е съществен елемент за доброто функциониране на единния пазар: щом митническите формалности бъдат изпълнени в една страна, стоките могат да се движат свободно на територията на съюза, изхождайки от принципа, че всички държави членки прилагат едни и същи правила за приходите и защитата на външните граници, припомня АФП.

Митническите служби играят и защитна роля, допълва комисията. "Те участват активно в борбата срещу тероризма, като извършват проверки, за да разкрият трафик на оръжия и незаконна търговия с произведения на изкуството и културни ценности, както и предпазват потребителите от стоки, които са рискови за сигурността и здравето", пише ЕК. (БТА)